Blog

5 Reasons Why Any Student Should Consider Spending Some Time Abroad

My last days in Malta are fast approaching and even though I am still in denial, I am going to have to start packing my suitcases soon. I believe I have mentioned this before, but I have no idea where these last 5 months went. It is my last day tomorrow, and tonight will be dedicated to baking ‘appelflappen’ for everyone in the office, a Dutch version of apple beignets. Like they say in the Netherlands, ”a man’s love goes through the stomach’’ and this definitely applies to my lovely colleagues 🙂 (even the female ones in this case). Anyway, before I become too sentimental, I will get to the point. For my last blog I really wanted to explain why it was really worth it spending some time abroad as a student. It has been of great help for me personally and I never regretted it for a single second. Why? Here it goes:

1) Improving your language skills
I believe that the best way to learn another language or improve your language skills, is to just dive right in. When you have no choice but to communicate in one’s language, no matter if it’s the native language or communication in English, chances are you will become more fluent every day that passes.

img-20170119-wa0018 (4)
2) Personal development
As cliché as it may sound, moving to another country and living on your own does a lot of good to your personal development. It might help you with expanding personal boundaries and overcoming insecurities. Moreover, traveling opens your horizons and can definitely give you a more open-minded attitude towards intercultural aspects. My greatest achievement was obviously holding the office snake as you can see in the picture.

3) Meeting people from all over the world
Especially during the time I was studying in Malta, I met people from all over the world. From Japan to Canada, you name it and there was someone around. This reason doesn’t really need an explanation I believe; meeting new people and making new friends is always fun. On top of this, you now always have a legitimate reason to travel and visit them!

4) Experiencing other cultures
When studying abroad it is very likely that you’ll be fascinated by the cultural habits of the country. Not only food, but also traditions and values might be different from your home country. This reason also links back to the second reason. I believe opening up to other cultures will contribute to a person’s personal development.

5) See more of the world
Maybe one of the most important reasons to study abroad is to see the world. It gives you the opportunity to see everything a country has to offer. Culture and art in museums, old cities and landmarks. In addition, it is probably also cheap to travel to neighbouring countries. I found tickets to Rome for 15 euros for example. Why not enjoy it while we still can?!

These were the main reasons for enjoying my time abroad so much. However, I can’t leave without saying that I really appreciated working at Quad as well and all the time they have invested in training me. I have learned so much and will definitely miss Malta and the team, but for now, I will be heading back to the freezing Netherlands to finish my studies.

Thanks for reading and cheers to a new challenge!

Lana Eekelschot, Marketing Intern

____________________________________________________________________________________________________________

Mijn laatste dagen in Malta komen er aan en hoewel ik het eigenlijk nog wil ontkennen, moet ik er toch aan geloven om mijn koffers in te gaan pakken. Ik geloof dat ik het al eerder gezegd heb, maar ik vraag me af waar de laatste vijf maanden gebleven zijn. Morgen is mijn laatste dag, en mijn avond bestaat uit het bakken van appelflappen. Zoals ze in Nederland zeggen, de liefde van de man gaat door de maag. En dat geldt zeker voor mijn lieve collega’s 🙂 (nog meer voor de vrouwen in dit geval). Anyway, voordat ik te emotioneel word zal ik maar beginnen. Voor mijn laatste blog wilde ik graag uitleggen waarom het het waard was voor mij om tijd door te brengen in het buitenland. Het heeft mij persoonlijk erg veel geholpen en ik heb er geen minuut spijt van gehad. Waarom? Hier komt het:

1) Je talenkennis verbeteren
De beste manier om een nieuwe taal te leren of je talenkennis te verbeteren, is om er middenin the duiken. Wanneer je geen andere keus hebt dan de taal te spreken, zowel de taal in het land of de communicatie in het Engels, onstaat de kans om elke dag een stukje vloeiender te kunnen spreken.

img-20170119-wa0018 (4)
2) Persoonlijke ontwikkeling

Hoe cliché het ook klinkt, verhuizen naar een ander land en op jezelf wonen is heel voordelig voor je persoonlijke ontwikkeling. Waarschijnlijk helpt het met het uitbreiden van je persoonlijke grenzen en zelfs het overkomen van onzekerheden. Verder opent reizen je horizon en het geeft je zeker een meer open-minded houding tegenover andere culturen. Mijn grootste ontwikkeling was uiteraard de slang vast houden zoals je kan zien op de foto.

3) Mensen ontmoeten van over de hele wereld

Toen ik nog aan het studeren was in Malta, heb ik mensen van over de hele wereld ontmoet. Van Japan tot Canada, roep maar en er was iemand dichtbij. Deze reden heeft geloof ik niet zoveel uitleg nodig; nieuwe mensen ontmoeten is altijd leuk! Bovendien heb je nu altijd een geldige reden om te reizen en daarbij iemand te bezoeken!

4) Andere culturen ontdekken

Wanneer je in het buitenland studeert of werkt, zal je waarschijnlijk gefascineerd zijn door de culturele aspecten in het land. Niet alleen eten, maar ook tradities en normen en waarden zullen verschillen van het land waar je vandaan komt. Deze reden gaat samen met de tweede reden. Ik geloof dat het openen voor andere culturen zal bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling.

5) Meer van de wereld zien
Misschien is dit wel een van de belangrijkste redenen om in het buitenland te studeren: Meer van de wereld zien. Het geeft je de mogelijkheid om meer te zien van alles wat het land je te bieden heeft; Kunst en cultuur in musea, oude steden en bezienswaardigheden. Het is waarschijnlijk ook goedkoop om naar andere landen te reizen. Ik heb bijvoorbeeld tickets naar Rome gevonden voor 15 euro. Nu kunnen we er nog van genieten!

Dit zijn de hoofdredenen waarom ik het zo naar mijn zin heb gehad tijdens mijn studie en stage in het buitenland. Alhoewel ik niet weg kan gaan zonder te zeggen dat ik het erg gewaardeerd heb om bij Quad te werken en daarbij de tijd die zij geinvesteerd hebben in mijn training. Ik heb erg veel geleerd en ga Malta en het team zeker missen. Maar voor nu ga ik terug naar het koude Nederland om mijn studie af te maken.

Thanks voor het lezen and proost op een nieuwe uitdaging!

Lana Eekelschot, Marketing Stagiair

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *