new life

Greetings!

Greetings!

I am Monika, originally from Lithuania, however I have been living abroad for 6 years now. To Malta I came from Bergamo, North of Italy where for two years I have been studying master’s in Clinical Psychology. And since I have decided to turn my career to organisational direction and I was very happy to get the Quad internship possibility. And here I am!

This is not my first time in Malta. I have visited the island 4 years ago with a friend of mine for 10 days. We were Couchsurfing, met a lot of people and went around Malta, visited Gozo as well. I returned absolutely obsessed with the country! I was telling everyone about Maltese people, wine, all the trips we took, adventures we had. However, when asked if I wanted to come back, I always said no. Simply because there are places I haven’t been.

How tables have turned!

Malta happened to be my 4th foreign country I have lived. After living in Italy and in Spain it is such a relief that it is an English speaking country with the benefits of the island. I was rather pleased to return to places I have been, see how it has changed and have the opportunity to gradually visit where I have not been like Marsaxlokk, Mallieha, Comino and hidden beauties around the island. It is interesting to see how Malta has expanded and that there are much more foreigners than in 2014.

For the first few days I was hosted by a Maltese guy who made me feel very welcomed and guided me through the essentials of living in Malta. I found a bunch of things that were very strange preferably called cultural differences. Firstly, it was the fact that I have sorted my life on Facebook. Via certain groups I found accommodation, part time job and any other relevant information. Also, I feel that Maltese people, on one hand, very kind and friendly but, on the other, rude and straightforward. They will be honking and cat calling women on the streets, suggesting going back to our countries when criticized but also, and what I really enjoy, they are relaxed and laid back, not stressed themselves and not stressing others. The island vibes are strong! What is more, they are very proud of their island but lack ecological thinking and are not taking care of it.

Later on, a couple of my friends visited me here and I had a pleasure to share what I found great about the island. We rented a car which made it much easier to go around because not all the places are easy to reach by public transport. So we could run away from tourists and were able to find awesome places to snorkel.

After first two months I have got the feeling that I do not want to go anywhere and I decided to stay longer. Due to that at the moment, since my internship is going to the end, there are a lot of things to figure out. It is scary but exciting.

Fortune favors the bold thus I am buzzing to see what future brings me.

———————————————————————————————————-

Linkėjimai!

Mano vardas Monika, esu iš Lietuvos, tačiau jau 6 metus gyvenu užsienyje. Į Maltą aš atvykau iš

Bergamo, Šiaurės Italijos, kur du metus studijavau klinikinės psichologijos magistrą. Ir kadangi nuspręndžiau savo karjerą pasukti organizacinės psichologijos keliu, aš buvau labia laimiga, gavusi galimybę atlikti praktiką su Quad. Štai aš čia!

Tai nėra mano pirmas kartas Maltoje. Saloje teko lankyis prieš 4 metus su drauge 10 dienų. Mes ‘couchsurfinome’, sutikome labai daug įdomių žmonių, pakeliavome aplink salą, taip pat nuvykome į Gozo. Po šių atostosgų grįžau visiškai įsimylėjusi šią šalį! Visiems pasakojau apie Maltiečius, mūsų keliones ir nuotykius. Taučiau paklausta, ar norėčiau sugrįžti, atsakydavau, kad ne. Paprasčiausiai dėl to, kad yra daug vietų, kuriuose nesu buvusi.

Kaip viskas pasikeitė!

Taigi, Malta yra ketvirtoji užsienio šalis, kurioje gyvenu. Pagyvenus Italijoje ir Ispanijoje, yra vienas malonumas būti anglakalbėje šalyje su salos privalumais. Džiaugiuosi galimybe aplankyti vietas, kuriose jau buvau, pamatyti, kaip viskas pasikeitė ir, kad yra daug daugiau užsieniečių, nei buvo 2014.

Pirmosiomis dienomis buvau apsistojus pas vietinį vaikiną, kuris mane labai maloniai sutiko ir supažindino su būtiniausiais dalykais, kuriuos reikia žinoti gyvenant Maltoje. Iš pirmo žvilgsnio, daug dalykų pasirodė labai keisti, ką geriau būtų vadinti kultūriniais skirtumais. Pirmiausia, tai buvo faktas, kad viską, ko man reikėjo, radau Facebook’e. Tam tikrų grupių pagalba radau vietą gyventi ir kitą reikalingą informaciją. Atrodo, kad maltiečiai yra labai malonūs ir draugiški, bet taip pat, nemandagūs ir tiesmuki. Jie signalizuos kelyje, švilps, pasiūlys grįžt namo, jei bus sukritikuoti, tačiau, kas man labai patinka, jų atsipalaidavimas, jų pačių streso vengimas ir kitų nestresavimas. Salos vaibai tikrai stiprūs! Pridėčiau, kad jie labai didžiuojasi savo žeme, bet ja nesirūpina ir labai trūksta ekologiškumo.

Bėgant laikui, pora mano draugų aplankė mane Maltoh ir turėjau malonumą pasidalinti puikiais dalykais, kurios radau šioj saloj. Mes išsinuomavom automobilį ir tai labai padėjo keliaujant aplink, nes kai kurios vietos nėra lengvai pasiekiamos viešuoju transportu. Mes galėjome pabėgti nuo turistų ir radom nuostabių vietų ‘pasnorkelinti’.

Po pirmų dviejų mėnesių pradėjau jausti, kad nenoriu niekur vykti ir nusprendžiau pasilinkti ilgiau. Dėl to dabar, kai mano praktika baigiasi, yra daug aspektų, kuriuos turiu išspręsti. Baisu, bet įdomu.

Sėkmė lydi drąsius dėl to nekantrauju pamatyti, kas bus toliau!

My first blog.

Hello, my name is Justina and I am reporting live from Quad Consultancy as a fresh Marketing Intern.

I come from one of the Baltic States – Lithuania. I live and study in the capital Vilnius. At the moment I am nearly finished with my Bachelor studies, the last step for me is an internship and the Bachelor Thesis. Thus, I find myself in Malta, as the intern in a Consultancy company, making the most of this experience.

This is the start of my fifth week in Malta and I have to say that so far it has been going great. The weather is something I needed to get used to as an Eastern European but it is, in fact, a nice change. As for now, I can only highly recommend visiting Malta and experiencing every benefit it has to offer. Starting from the always noisy and full of different food/shop spots Sliema beach coasts and finishing with the… well, there is too much to do here, thus, exploring never ends.

I do have to admit that I picked up an addiction along the way. A Creppe Place which I discovered in Sliema has another shop next to the Quad Office. Let’s just say, that I am a very loyal customer and not only I bring other loyal customers but also I advertise it as if I am paid by them. Other interns should agree. If you are ever in Malta, visit Kreppre. It is not sponsored, I promise.

From the nature side of Malta, well, it might not be as green and leafy I was used to in Lithuania, but I sure was amazed by the vast amount of pretty beaches and bays, lagoons and cliffs. You can feel the exotic part of Malta in every corner. The sea is very warm and helpful when trying to survive the heat. It is nothing like the Baltic Sea. I can spend the entire day just in Sliema Surf side’s natural pools. Of course I would need to have a break and grab a Creppe which is just a few minutes of walking.

The people surrounding you in Malta are very relaxed and easy going. The language that is common in every area is English. That makes the stay even more pleasant. All in all, the start is great for me and I am waiting for some more challenges and experiences that this journey will bring me.

Stay Tuned!

Justina.


Sveiki, mano vardas Justina ir šiuo metu rašau jums iš įmonės Quad Consultancy, kurioje dirbu kaip „šviežia“ Marketingo praktikantė.

Aš gyvenu ir mokausi Lietuvos sostinėje – Vilniuje. Šiuo metu baiginėju Bakalauro studijas ir paskutinis žingsnis, kurį privalau žengt, tai yra privaloma pratika bei baigiamasis bakalauro darbas. Praktiką atlikti pasirinkau Quad Consultancy konsultacinėje įmonėje, saulėtoje Maltoje.

Maltoje skaičiuoju jau trečią savaitę ir turiu pripažinti, jog kol kas čia praleistas laikas tikrai puikus. Oras žymiai drėgnesnis, nei Lietuvoje, tad prie šito dar tikrai reiki priprasti, tačiau visada galima paskirti dieną mirkstant jūroj. Tikrai rekomenduoju užsukti į Malta ir išbandyti viską ką ji turi pasiūlyti. Pradedant triukšmingais Sliemos paplūdimiais ir baigiant.. na, čia visada visko apstu, tad galima pavargti tyrinėjant.

Turiu pripažinti, kad Maltoje supratau, kad esu priklausoma nuo itališko stiliaus blynų Creppe. Puikią vietą atradau Sliemoje ir mano džiaugsmui, jie turi dar vieną kavinę prie pat Quad ofiso. Galiu pasakyti tik tiek, jog pritraukiau daug lojalių lankytojų, kiti praktikantai pritars. P.S. Jei kada būsite Maltoje, aplankykite Kreppre. Ši žinutė nėra paremta Kreppre, prižadu.

Kalbant apie gamtą Maltoje – ji ne tokia žalia kaip Lietuvoje. Tačiau mane stipriai sužavėjo visi paplūdymiai, įlankos, uolos bei lagūnos. Jūra be galo šilta ir švari, ji puikiai padeda išsigelbėti nuo karsčio. Jūroje mirkti įmonoma visą dieną, ypač Sliemos Surf Side jūros baseinuose. Žinoma, reikia padaryti pertrauką ir suvalgyti Creppe, kurį galima pasiimti paėjus už kampo.

Maltiečiai be galo atsipalaidavę bei draugiški. Taipogi, tai, jog visi kalba angliškai, net ir visose įstaigose, labai palengvina gyvenimą užsienyje. Dar tik pradžia, ir tikrai žinau, kad manęs laukia daug nuotykių ir įsimintinų patirčių, tad viskas dar tik priešaky!

Laukite žinių,

Justina.

Familija Maltija (Maltese Family)

Imagine a beautiful limestone house with charming red doors and shutters about to be open to let in the morning sun and the smell of freshly baked bread.

As you’re walking in, there are loud noises coming from the kitchen and you cannot wait to taste the coffee and enjoy this blissful moment.

Stop! What you are going to embark on is not a Hollywood adaptation of a Tuscan lifestyle but a reality. Move away from that picture and join me in the kitchen with a family the size of a football team and voices trying to overpower each other.

Because, one thing I didn’t tell you last time was that both my partner and I were staying at his family home, and yes, the family came with it as an extra. Now, we need to zoom the camera away from Tuscany, and onto Malta!

I met my partner’s family on few occasions and had already stayed at their house previously, so it didn’t look like a big deal to live with them for a couple of weeks. Five weeks down the line and I seem to be changing my opinion.

To put you into the picture, I come from a small family, where you only get to see your relatives at Christmas….and funerals. On top of that, you have to make sure you give them long enough notice so they’re prepared to see you and can bring out on display out all the crappy presents you gave them.

Before moving to Malta, I had prepared myself mentally for loud dinners, a lot of hand gestures while talking and facial expressions that can mean more than words. Yet, there were things about happen that would still take me by surprise. All of a sudden, I jumped into the turmoil of Mediterranean family affairs, people knocking on your doors unexpectedly and… after-dinner conversations about bowel movements, to put in the most polite way!

So, what else was waiting for me?

What struck me the most were the unexpected visits, especially on weekend mornings. Being a lazy 20-something (millennial!), I do not like getting up from my warm bed before 10 am on Saturdays.

So you can imagine my consternation when one morning I opened the door for a cousin of a cousin who casually popped for a cuppa. I was a hangover hot mess, trying to do a small talk with a stranger who greeted me with two kisses. Lesson learned: now I just pretend I’m asleep or not at home.

Another thing was Fenkata, a traditional Maltese dinner, where a rabbit is consumed in large quantities. Being an introvert, I try to avoid large gatherings like a plague, but I’m also too polite to decline the invitation. So, I went along.

Large dinners are already quite a feat to organise, however, try doing it with 20 Maltese friends who haven’t seen each other for years and you would be amazed. You will not be able to say a word without shouting and trying to have a conversation will seriously exercise your hearing. Nevertheless, a bottle of wine later, I had nothing to lose, I joined the buzz and for the first time, I actually enjoyed a large dinner.

Am I coming across as a nagging outsider who’s complaining about this new experience? If so, I must be giving the wrong impression! As much as it’s all new and terrifying to me, the Maltese surely know how to break the barriers and have fun (at the end of the day, every excuse is a good excuse to share a drink with friends).

Till the next time,
Megan

____________________________________________________________________________________________________________________________

Familija Maltija (Rodzina Maltańska)

Wyobraź sobie czarujący dom, zbudowany z kamienia wapiennego, z małymi, czerwonymi, drzwiami i okiennicami, ktore tylko czekaja na to, żeby je otworzyć i wpuścić poranne słońce, otulone zapachem świeżo upieczonego chleba.

Podczas, kiedy wchodzisz do domu, słyszysz głosy dochodzące z kuchni i nie możesz się doczekać, żeby skosztować porannej kawy i cieszyc sie tym spokojnym i ujmującym porankiem.

Stop! To co Cie za chwile spotka, to nie Hollywoodzka adaptacja Pod Sloncem Toskanii, ale rzeczywistosc. Zapomnij o tym i dołącz do mnie w kuchnii, z rodzina o rozmiarze drużyny piłkarskiej i przekrzykujących sie głosach.

Jedna z rzeczy, o której nie wspomniałam poprzednim razem, to że oboje z moim partnerem postanowiliśmy na początku zamieszkać w jego rodzinnym domu. Niestety, rodzina została dołączona gratis. OK, czas zmienić ujęcie z Toskanii, na Maltę!

Rodzinę mojego partnera spotkałam wielokrotnie, więc wydawało się, że zamieszkiwanie z nimi przez pewien okres nie bedzie problem. Pięć tygodni później, i zmieniłam zdanie.

Żebyście mogli lepiej zrozumiec moja sytuacje i punkt widzenia, pochodze z malej rodziny, w której widuje sie swoja rodzine tylko podczas Świąt i pogrzebów, malo tego, nalezy sie zapowiedziec na długo wczesnie, zeby byli na to psychicznie przygotowani, i mieli czas na wyciągnięcie wszystkich bezużytecznych prezentów, które im wręczono.

Przed przeprowadzka na Malte, bylam przygotowana na glosne kolacje, dzika gestykulacje rekoma i mimikę, która potrafi wyrazić więcej niż słowa. Mimo wszystko, nadal czekały na mnie wydarzenia pełne niespodzianek. Nagle, wpadłam w chaos Śródziemnomorskiego trybu życia, ludzi pukających do drzwi bez zapowiedzenia i…. Rozmów o wydalaniu i ruchach jelit, mówiąc taktownie.

Co jeszcze na mnie czekało?

To, co zdziwiło mnie najbardziej, to niezapowiedziane wizyty o poranku. Będąc typowa, leniwa 20-latka (Pokolenie Millennial!), nie lubię wstawać z mojego wygodne łóżka przed 10 rano w soboty.

Możecie sobie wyobrazić moje zdziwienie, kiedy pewnego poranka otworzyłam drzwi, i przede mna stal ktoś na rodzaj kuzyna wujka, który tak po prostu wpadl na herbate. Będąc w kompletnym bałaganie, na kacu, musialam sie zaangazowac w nudna konwersacje z kimś, kto przywitał mnie dwoma buziakami w policzek. Teraz juz wiem, ze lepiej udawac, ze sie śpi, albo ze sie jest nieobecnym w domu.

Kolejna rzecza, ktora mnie zaskoczyła, była Fenkata, tradycyjna Maltańska kolacja, podczas której konsumuje się duże ilości królika. Będąc introwertykiem, staram się unikać dużych, w szczególności rodzinnych, spotkań jak ognia, ale jestem też za uprzejma, żeby odmówić. W takim wypadku, zdecydowalam sie, zeby pojsc.

Duże spotkania są dość trudne do zorganizowania, wiec mozesz sobie wyobrazic, jak to wygląda, kiedy 20 Maltańskich przyjaciół spotyka się pierwszy raz po kilku latach. Gwarantuje Ci, że niemożliwym będzie powiedzenie chociażby jednego słowa bez krzyku, a próba prowadzenia rozmowy kończy się poważnym wysiłkiem dla Twoich uszu. Nie mniej jednak, butelkę wina później, nie mając nic do stracenia, dołączyłam do tego gwaru i po raz pierwszy duże spotkanie sprawiło mi przyjemność.

Czy wydaje Ci się, że zachowuje się jak cyniczny outsider, który tylko narzeka na nowe doświadczenia? Jeżeli tak, to muszę sprawiać złe wrażenie! O ile to wszystko jest dla mnie nieznane i przerażające, Maltańczycy z pewnoscia wiedza, jak przełamać bariery i dobrze się bawić (w koncu, kazda okazja jest dobra okazja do wypicia kilku drinków ze znajomymi).

Do następnego razu,
Megan